پارس سازه انرژی البرز

شیر چک ولو فلنج دار swing کلاس 300 (flange check valve)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

swing.jpg
@title

برند

GDV -

ASME

300 -توضیحات:

ردیوس یا فول پورت
ساختار شیر یک طرفه فشاری و شیر یکطرفه لولایی : B.C
جنس گسکت : استنلس استیل و گرافیت
استاندارد طراحی و ساخت : API 602;ANSI B16.34
استاندارد ابعاد فلنج : ANSI B16.5
استاندارد فلنج تا فلنج : ANSI B16.10
استاندارد تست و بازرسی : API 598
متریال بدنه : A105,LF2,F5,F11,F22,F304,F304L,F316,F316L

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل F6
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/CR13 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 5400000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 5400000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 4860000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 5940000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 8100000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 11610000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 14310000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 21060000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 13500000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 13500000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 12150000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 14850000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 20250000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 29025000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 35775000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 52650000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 21600000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 21600000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 19440000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 23760000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 32400000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 46440000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 57240000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 84240000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 43200000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 43200000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 38880000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 64800000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 92880000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 114480000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 168480000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 51300000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 51300000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 46170000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 56430000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 76950000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 110295000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 135945000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 200070000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 37800000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 37800000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 34020000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 56700000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 81270000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 100170000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 147420000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 59400000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 59400000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 53460000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 65340000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 89100000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 127710000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 157410000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 231660000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 10800000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 10800000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 9720000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 11880000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 16200000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 23220000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 28620000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 42120000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 102600000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 102600000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 92340000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 112860000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 153900000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 220590000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 271890000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 400140000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 59400000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 59400000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 53460000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 65340000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 89100000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 127710000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 157410000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 231660000

1397/9/18