پارس سازه انرژی البرز

شیر چک ولو فلنج دار swing کلاس 150 (flange check valve)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

swing.jpg
@title

برند

GDV -

ASME

150 -توضیحات:

ردیوس یا فول پورت
ساختار شیر یک طرفه فشاری و شیر یکطرفه لولایی : B.C
جنس گسکت : استنلس استیل و گرافیت
استاندارد طراحی و ساخت : API 602;ANSI B16.34
استاندارد ابعاد فلنج : ANSI B16.5
استاندارد فلنج تا فلنج : ANSI B16.10
استاندارد تست و بازرسی : API 598
متریال بدنه : A105,LF2,F5,F11,F22,F304,F304L,F316,F316L

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل F6
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/CR13 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 3780000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 3780000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 3375000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 4860000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 7020000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 10260000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 11880000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 18900000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 9450000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 9450000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 8437500

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 12150000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 17550000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 25650000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 29700000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 47250000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 15120000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 15120000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 13500000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 19440000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 28080000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 41040000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 75600000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 27000000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 38880000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 56160000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 82080000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 95040000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 151200000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 35910000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 35910000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 32062500

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 46170000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 66690000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 97470000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 112860000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 179550000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 26460000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 26460000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 23625000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 34020000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 49140000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 71820000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 83160000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 132300000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 37125000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 53460000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 77220000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 112860000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 130680000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 207900000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED SWING CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 7560000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 7560000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 6750000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 9720000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 14040000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 20520000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 23760000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 37800000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 71820000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 71820000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 64125000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 92340000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 133380000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 194940000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 225720000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 359100000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار دریچه فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED SWING CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 37125000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 53460000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 77220000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 112860000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 130680000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 207900000

1397/9/18