پارس سازه انرژی البرز

شیر چک ولو فلنج دار lift کلاس 300 (flange check valve)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

lift-00.jpg
@title

برند

GDV -

ASME

300 -توضیحات:

ردیوس یا فول پورت
ساختار شیر یک طرفه فشاری و شیر یکطرفه لولایی : B.C
جنس گسکت : استنلس استیل و گرافیت
استاندارد طراحی و ساخت : API 602;ANSI B16.34
استاندارد ابعاد فلنج : ANSI B16.5
استاندارد فلنج تا فلنج : ANSI B16.10
استاندارد تست و بازرسی : API 598
متریال بدنه : A105,LF2,F5,F11,F22,F304,F304L,F316,F316L

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/CR13 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 4320000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 4320000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 4320000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 4995000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 7020000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 9720000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 12960000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 18360000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 10800000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 10800000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 10800000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 12487500

1397/9/18

1 اینچ

ریال 17550000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 24300000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 32400000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 45900000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 17280000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 17280000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 17280000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 19980000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 28080000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 38880000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 51840000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 73440000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 34560000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 34560000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 34560000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 39960000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 56160000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 77760000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 103680000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 146880000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 41040000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 41040000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 41040000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 47452500

1397/9/18

1 اینچ

ریال 66690000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 92340000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 123120000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 174420000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 34965000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 49140000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 68040000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 90720000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 128520000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 54945000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 77220000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 106920000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 142560000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 201960000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 8640000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 8640000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 8640000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 9990000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 14040000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 19440000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 25920000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 36720000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 82080000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 82080000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 82080000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 94905000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 133380000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 184680000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 246240000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 348840000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 54945000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 77220000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 106920000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 142560000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 201960000

1397/9/18