پارس سازه انرژی البرز
شما اینجا هستید

صفحه اصلی مقالات چک ولو

چک ولو

شیر چک ولو طراحی شده برای جریانهای یکطرفه که امکان بازگشت جریان (BAY PASS) با حداقال نشت را از ان بگیرد.

عمده ترین نوع چک ولو بصورت TEE PATERN LIFT CHECK , SWING CHECK , TILTING –DISC ,WYE –PATTERN, WYE –PATTERN LIFT CHEK و BALL CECK می باشد.