پارس سازه انرژی البرز

گلوب ولو

شیر گلوب ولو برای ایزوله سازی جریانهای مداوم استفاده می شود.معمولا این شیرها برای فشاهای بالا تر نسبت به شیرهای دیگر اسفاده می شود (GATE,PLUG,…) این شیرها همچنین در زمانی که فشار بر روی شیر فاکتور موثری نیست استفاده می شود.

نوع Y PATTERN و ANGEL PATTERN نسبت به نوع T TYPE آن باعث می شوند ویژگیهای جریان بهبود یابد. زیرا امکان انتقال فشار ورودی به دیسک شیر به ساقه شیر عملی است.

سایز این شیرها تا معمولا تا محدوده12” (DN300) می باشد و شیرها با سایز بزرگتر به ندرت استفاده می گردد (ماکزیمم سایز تولید شده سایز "48 (DN 1200) می باشد. برای سایزهای بزرگتر نیاز به نیروی زیاد در جهت باز و بسته کردن ان است.

شیر گلوب ولو به طور گسترده در جهت کنترل جریان استفاده می شود. کنتر ل سایز جریان ، فشار خط و ناخالصی از معیارهای مهم در طراحی در جهت جلوگیری از خرابی و افزایش عملکرد ان می باشد. شیرهای گلوبی که در فشار بالا در جریان مداوم بالا استفاده میشوند نیاز به طراحی ویژه در TRIM ان دارند.

بطور معمول ماکزیمم فشار در دیسک شیر گلوب ولو نباید از 20% ماکزیمم فشار جریاان یا (200 PSI) (138KPA) هرکدام که بیشتر باشد در غیر اینصورت نیاز به تغییر تریم شیر برای مقابله با فشار بالاست. گلوب ولو به طو ر عمده به سه نوع TEE TYPE , WYE TYPE , ANGEL TYPE تقسیم می گردد.

به منظور خرید شیر گلوب ولو و یا دریافت قیمت شیر گلوب ولو می توانید از طریق شرکت پارس سازه نماینده فروش شیر گلوب ولو اقدام نمایید.