پارس سازه انرژی البرز
شما اینجا هستید

صفحه اصلی

مقالات

نام مقاله

شیر پروانه ای

نام مقاله

اتصالات لب جوش

نام مقاله

لوله بدون درز

نام مقاله

فلنج اسلیپون

نام مقاله

لوله استنلس استیل

نام مقاله

شیر گلوب ولو (ABBREVIATION FOR COMMON VALUE TERMINOLOGY)

نام مقاله

شیر بال ولو

نام مقاله

شیر اطمینان فولادی

نام مقاله

fire safe در بال ولو (بال ولوهای مورد استفاده در معرض حرارت بالا)

نام مقاله

انواع شیر چک ولو

نام مقاله

بال ولو (Antistatic Device)

نام مقاله

بال ولو در سرویس (Cryogenic) کرایژُنیک

نام مقاله

شیر دریچه خودکار (Swing check valve)

نام مقاله

طراحی سیت (seat) در شیرهای پروانه ای

نام مقاله

شیر صنعتی چیست و اجزای شیرهای صنعتی شامل کدام موارد می باشد .

نام مقاله

مشخصات شیر کنترل ولو

نام مقاله

دسته بندی و کاربردهای مختلف لوله استنلس استیل

نام مقاله

مشخصات لوله بدون درز

نام مقاله

مشخصات شیر خودکار فولادی