پارس سازه انرژی البرز

فلنج اسلیپون

در این نوع فلنج هیچ اتصالی به نازل یا لوله ندارد . لوله در جهت اتصال به داخل فلنج رفته و جوش می گردد.فایل قابل دانلود

دریافت کاتالوگ