پارس سازه انرژی البرز

کنترل ولو

بر خلاف شیر دستی در یک سیستم لوله کشی که عمدتا در خدمت بستن، تخلیه، پر کردن و یا هدایت، شیر کنترل ولو بخشی از یک سیستم کنترل خودکار هستند.

آنها در نظر گرفته شده اند در جهت «کنترل المانهای جریان» به غیر از شیر کنترل، «جریان» شامل ترانسمیتراست که متغیرها را کنترل می کند (معمولا فشار، جریان، سطح یا درجه حرارت) و یک کنترل کننده (در حال حاضر و معمولا رایانه) است. به دنبال یک خطا و یا ایجا تغیرات ناگهانی در خط که توسط ترانسمیتر احساس گردد . این تغییرات و خطا توسط تغییر سیگنال را به شیر کنترل فرستاده می گردد که به نوبه خود با تغییر در جریان توسیط شیر کنترل ولو پاسخ داده می شود .جریان از طریق شیر به اندازه کافی برای بازگرداندن متغیر مورد نظر (مانند فشار، به عنوان مثال)

دریچه های کنترل اساسا سه جزء تعاملی دارند: (1) بدنه شیر بطور عمده (یا با نوع رفت و برگشتی و یا نوع چرخش بنیادی)، (2) عملکرد کنترل (معمولا نوع فنری ) ، (3) پوزیشنر شیر (یک ابزار که تبدیل می کند یک سیگنال کنترل الکترونیکی را به فرمان بر روی خود شیر ) یک AIR SIT یا رگلاتور که مسول تنظیم فشار در جهت عملکرد پوزیشنر می باشد.


شرکت پارس سازه نماینده فروش شیر کنترل ولو در ایران و تهران

جهت خرید شیر کنترل ولو می توانید از طریق شرکت پارس سازه بهترین قیمت شیر کنترل ولو را دریافت نمایید.