پارس سازه انرژی البرز

شیر سوزنی فلنج دار کلاس 300 (flange globe valve)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

000000000215.jpg
@title

برند

GDV -

کلاس فلنج

300 -توضیحات:

ساختار : B.B & W.B;OS & Y
جنس گسکت : استنلس استیل و گرافیت
سیت یکپارچه
استاندارد طراحی و ساخت : API 602& ANSI B16.34
استاندارد ابعاد فلنج : ANSI B16.5
استاندارد فلنج تا فلنج : ANSI B16.10
استاندارد تست و بازرسی : API 598
متریال بدنه : A105,LF2,F5,F11,F22,F304,F304L,F316,F316L

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/CR13 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 4726000

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 4726000

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 4726000

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 5671000

1397/12/1

1 اینچ

ریال 8101000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 10801000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 13771000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 20791000

1397/12/1

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 11813500

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 11813500

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 11813500

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 14176000

1397/12/1

1 اینچ

ریال 20251000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 27001000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 34426000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 51976000

1397/12/1

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
ORGED GLOBE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
ORGED GLOBE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
ORGED GLOBE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
ORGED GLOBE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
ORGED GLOBE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
ORGED GLOBE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
ORGED GLOBE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
ORGED GLOBE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 18901000

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 18901000

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 18901000

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 22681000

1397/12/1

1 اینچ

ریال 32401000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 43201000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 55081000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 83161000

1397/12/1

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 37801000

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 37801000

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 37801000

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 45361000

1397/12/1

1 اینچ

ریال 64801000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 86401000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 110161000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 166321000

1397/12/1

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 44888500

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 44888500

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 44888500

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 53866000

1397/12/1

1 اینچ

ریال 76951000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 102601000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 130816000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 197506000

1397/12/1

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 33076000

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 33076000

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 33076000

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 39691000

1397/12/1

1 اینچ

ریال 56701000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 75601000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 96391000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 145531000

1397/12/1

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 51976000

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 51976000

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 51976000

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 62371000

1397/12/1

1اینچ

ریال 89101000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 118801000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 151471000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 228691000

1397/12/1

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 9451000

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 9451000

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 9451000

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 11341000

1397/12/1

1 اینچ

ریال 16201000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 21601000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 27541000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 41580000

1397/12/1

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 89776000

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 89776000

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 89776000

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 107731000

1397/12/1

1 اینچ

ریال 153901000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 205201000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 261631000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 395010000

1397/12/1

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 51976000

1397/12/1

3.8 اینچ

ریال 51976000

1397/12/1

1.2 اینچ

ریال 51976000

1397/12/1

3.4 اینچ

ریال 62371000

1397/12/1

1 اینچ

ریال 89101000

1397/12/1

1.4 1 اینچ

ریال 118801000

1397/12/1

1.2 1 اینچ

ریال 151471000

1397/12/1

2 اینچ

ریال 228690000

1397/12/1