پارس سازه انرژی البرز

گپ استنلس استیل دنده

کاتالوگ وجود ندارد

آلیاژ

A234 - A182 - A240 - A105 - A106 - A403 - A53 - A213 - A269 - A632 -

نوع

فشار قوی(در صنعت ) -

جنس

فولاد زنگ نزن -

اتصال

چسبی -

نوع درز

درز دار -