پارس سازه انرژی البرز

کپ فولادی A105 ساکت استاندارد ASME B16-11 کلاس 3000

کاتالوگ وجود ندارد

kop1-saket.jpg
@title

آلیاژ

A105 -

نوع کپ

فشار قوی -

جنس

کربن استیل -

استاندارد

ASME -قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 1100000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 1100000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 1100000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 1400000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 1800000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 2000000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 3300000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 6000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 9900000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 15000000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 4227570

1397/9/18