پارس سازه انرژی البرز

مغزی فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11 کلاس 3000

کاتالوگ وجود ندارد

maghzi2.jpg
@title @title @title

آلیاژ

A105 -

استاندارد

ASME (آمریکا) -قیمت مغزی فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
,HEX NIPPLE A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 192600

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 242890

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 395900

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 552120

1397/9/18

1 اینچ

ریال 395900

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 552120

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 2708170

1397/9/18

2 اینچ

ریال 1235850

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 2708170

1397/9/18

3 اینچ

ریال 4058510

1397/9/18

4 اینچ

ریال 7104800

1397/9/18