پارس سازه انرژی البرز

لوله بدون درز

لوله بدون درز از حرارت دادن و تغییر شکل دادن در اثر فشار و ایجاد سوراخ در داخل بیلت فولادی تولید می شود. سیستم تولید انها بر اساس HOT WORKING و COLD WORKING می باشد.استاندارد لوله ها بر اساس موارد زیر می باشد:

ASME B36.19M (WELDED AND SEAMLESS WROUGHT STEEL PIPE

ASME B36.19M STAINLESS STEEL PIPE

بصورت عمده لوله ها بر اساس سیستم IPS)) طراحی میشدند لوله ها براساس سایز داخلی انها تقسیم می شوند به عنوان مثال لوله با سایز 6 اینج به لوله اطلاق م شد که سایز داخلی ان 6 اینچ است این نوع تقسیم برای سایز 4 و3و2و .... نیز اطلاق میشد.

هر لوله دارای ضخامت مربوط به خود می باشد که بر اساس ان لوله با ضخامت :

STD=STANDARD

XS=EXTRA STANDARD

XH=EXTRA HEAVY

XXH=DOUBLE EXTRA HEAVY

تقسیم می گردد.

در طراحی امروزه از سیستم (NPS) NOMINAL PIPE SIZE در جایگزینی (IPS) استفاده می گردد و برای ضخامت از(SCH) استفاده می شود.


در سایز اسمی (NPS) ابعاد و ضخامت ان بر اساس جدول معرفی و مشخص می گردد.

بعنوان مثال(NPS2) نشان دهنده لوله با قطر خارجی 2.375 اینج می باشد.

در سایزها (NPS14) و بزرگتر ابعاد اسمی و اندازه قطر خارجی با هم برابر می شود.

بعنوان مثال NPS14 به لوله ای اطلاق می شود که قطر خارجی ان دقیقا 14 اینج باشد.

جهت خرید لوله بدون درز و همچنین دریافت قیمت لوله بدون درز می توانید از طریق شرکت پارس سازه تولید کننده و فروشنده لوله بدون درز اقدام نمایید.