پارس سازه انرژی البرز

لوله فولادی بدون درز كربن استيل A335 گرید 40

کاتالوگ وجود ندارد

karb-m-p-03.jpg
@title @title @title @title

مدل لوله

A335 -

جنس

کربن استیل -

نوع درز

بدون درز -

کشور سازنده

اسپانیا - رومانی - روسیه - ایران - اوکراین -قیمت لوله فولادی بدون درز گریدA335GR P11 دوسر کونیک (طول لوله 6 متر)
PIPE SMLS A335 GR P11(LENGTH 6 MT)

رده

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

40

1.8 اینچ

ریال 2997000

40

1.4 اینچ

ریال 5103000

40

3.8 اینچ

ریال 6804000

40

1.2 اینچ

ریال 10287000

40

3.4 اینچ

ریال 13689000

40

1 اینچ

ریال 20250000

40

1.4 1 اینچ

ریال 27459000

40

1.2 1 اینچ

ریال 32805000

40

2 اینچ

ریال 44064000

40

1.2 2 اینچ

ریال 69903000

40

3 اینچ

ریال 91449000

40

1.2 3 اینچ

ریال 109917000

40

4 اینچ

ریال 130167000

40

5 اینچ

ریال 176337000

40

6 اینچ

ریال 228906000

40

8 اینچ

ریال 344655000

40

10 اینچ

ریال 488511000

40

12 اینچ

ریال 645813000

40

14 اینچ

ریال 765855000

40

16 اینچ

ریال 998730000

40

18 اینچ

ریال 1261980000

40

20 اینچ

ریال 1485702000

40

22 اینچ