پارس سازه انرژی البرز

لوله فولادی بدون درز كربن استيل A333 گرید 40

کاتالوگ وجود ندارد

karb-m-p-03.jpg
@title @title @title @title

مدل

A333 -

جنس

کربن استیل -

نوع درز

بدون درز -

کشور

اسپانیا - رومانی - روسیه - ایران - اوکراین -قیمت لوله فولادی بدون درز گریدA333GR 6 دوسر کونیک (طول لوله 6 متر)
PIPE SMLS A333GR6API 5L BE (LENGTH 6 MT)

رده

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

40

1.8 اینچ

ریال 1221000

40

1.4 اینچ

ریال 2079000

40

3.8 اینچ

ریال 2772000

40

1.2 اینچ

ریال 4191000

40

3.4 اینچ

ریال 5577000

40

1 اینچ

ریال 8250000

40

1.4 1 اینچ

ریال 11187000

40

1.2 1 اینچ

ریال 13365000

40

2 اینچ

ریال 17952000

40

1.2 2 اینچ

ریال 28479000

40

3 اینچ

ریال 37257000

40

1.2 3 اینچ

ریال 44781000

40

4 اینچ

ریال 53031000

40

5 اینچ

ریال 71841000

40

6 اینچ

ریال 93258000

40

8 اینچ

ریال 140415000

40

10 اینچ

ریال 199023000

40

12 اینچ

ریال 263109000

40

14 اینچ

ریال 312015000

40

16 اینچ

ریال 406890000

40

18 اینچ

ریال 514140000

40

20 اینچ

ریال 605286000

40

22 اینچ