پارس سازه انرژی البرز

لرزه گير لاستيكی فلنجدار

کاتالوگ وجود ندارد

pic351.jpg
@title

روش اتصال

فلنجی -توضیحات:

در سيستم انتقال سيال حركت ناخواسته اي پيش مي آيد كه علت آن ميتواند تغييرات دمايي ناشي از سيال يا محيط و دستگاه هاي موجود در سيستم اعم ار كمپرسور , پمپ و... وحتي حركتهاي ناشي از باد , زلزله و نشست سازه باشد وبه منظور جذب حركتهاي پيش آمده و عدم انتقال آن به تجهيرات وخطوط لوله از لرزه گير لاستيكي فلنجدار استفاده مي شود كاربردهاي ديكر لرزه گيرهاي لاستيكي نسبت به اتصالات آكاردئوني قابليت استفاده از آنها در محيطهاي بسيار خورنده ميباشد . گاهي نيز از لرزه گيرهاي لاستيكي براي جلوگيري از هدايت الكتريكي استفاده مي شود . موارد استفاده : صنايع شيميايي - صنايع دريايي - صنايع تاسيساتي - صنايع غذايي - صنايع فولاد - صنايع نفت گاز وپتروشيمي .