پارس سازه انرژی البرز

فلومتر ورتكس ويفری تمام استيل

کاتالوگ وجود ندارد

pic21.jpg
@title

نوع

ورتکس(در صنعت ) -

نوع اتصال

ویفری -

جنس لوله

استیل -توضیحات:

فلومتر ورتکس بر مبنای پدیده ای در دینامیک سیالات کار میکند . در عمل فلومتر ورتکس با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار میکند . فلومتر ورتکس در بسیاری از صنایع برای اندازه گیری مایعات و گازها و بخار مورد استفاده قرار میگیرد . در صنایع شیمیائی و پتروشیمی برای مثال در قسمت تولید برق ... در سیالاتی نظیر بخار بسیار داغ ، هوای فشرده ، نیتروژن ، گازهای دو فازی ، گاز دودکش ، دی اکسید کربن ، آب دمینرال ، حلالها ، روغن انتقال حرارت ، آب تغذیه بویلر و ....میتوان از این فلومتر استفاده كرد . اندازه گیری فلو در فلومتر ورتکس به صورت حجمی بوده که البته برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی مانند بخار بایستی با استفاده ترانسمیتر فشار جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت .