پارس سازه انرژی البرز

فلنج گلودار جوشی

کاتالوگ وجود ندارد

pic291.jpg
@title

کلاس فلنج

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500 - 3000 - 5000 - 10000 -

جنس فلنج

کربن استیل - استنلس استیل -توضیحات:

فلنج گلودار دارای یک گردن مخروطی است که شعاع ای گردن در انتها با قطر لوله برا بر و به آن جوش میشود . وجود این گلویی باعث تقویت تحمل فلنج برای تحمل فشار بالاودمای بالا و دمای زیر صفر وهمچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است. فلنج گلودار از نظر آلیاژی نیز به شرح زیر می باشد فلنج گلودار کربن استیل A105 N فلنج گلودار الوی استیل A182 F1 فلنج گلودار الوی استیل A182 F5 فلنج گلودار الوی استیل A182 F11 فلنج گلودار الوی استیل A182 F22 فلنج گلودار الوی استیل A350 LF2 فلنج گلودار الوی استیل A350 LF3 فلنج گلودار استنلس استیل A182 F304 فلنج گلودار استنلس استیل A182 F304L فلنج گلودار استنلس استیل A182 F316 فلنج گلودار استنلس استیل A182 F316L فلنج گلودار استنلس استیل A182 F321 فلنج گلودار استنلس استیل A182 F310 . فلنج ها صفحه هایی گرد (در موارد نیز به شکل مربع ، بیضی ولوزی) می باشند کل در اطراف آن چند سوراخ جهت عبور پیچ جهت اتصال به فلنج مقابل منظور گردیده است .تعدادسوراخها ،قطر سوراخ ها وضخامت فلنج ها با توجه به استاندارد ها مشخص می گردد . فلنج ها از دو معرفه یکی قطر اسمی فلنج به اینچ و دیگری کلاس فلنج که میزان حداکثرفشار برحسب پی اس آی (PSI) در دمای ماگزیمم می باشد . وبه عبارتی فلنج ها نوعی اتصال دهنده خطول لوله ویا شیر آلات وتجهیزات دیگر می باشند ویا برای کور کردن وبستن خط به کار می روند . و برای آببندی بین فلنجها ازواشر(گسکت ) که بین آنها قرار میدهند استفاده میشود.