پارس سازه انرژی البرز

فشار شکن چدنی دنده ای

کاتالوگ وجود ندارد

fesharshekan-chodani-1x.jpg
@title

جنس بدنه

چدن -

کشور سازنده

پرتغال -توضیحات:

شیرهای فشار شکن تا حدود زیادی شبیه به رگلاتورهای گاز در شبکه گاز عمل می کنند.برای استفاده در سیستم های بخار، هوای فشرده و دیگر گازها طراحی شده است. استفاده از آن ها برای کاهش فشار بخار در ماشین های لباس شویی، صنایع غذایی، رنگرزی، ضدعفونی کننده ها مناسب می باشد.