پارس سازه انرژی البرز

شیر پروانه ای ویفری Teflon-Lining

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

1282779-1xx.jpg
@title