پارس سازه انرژی البرز

شیر یکطرفه فلنج دار lift کلاس 150 (flange check valve)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

lift-00.jpg
@title


برند

1445741 GDV -

ASME

150 -توضیحات:

ردیوس یا فول پورت
ساختار شیر یک طرفه فشاری و شیر یکطرفه لولایی : B.C
جنس گسکت : استنلس استیل و گرافیت
استاندارد طراحی و ساخت : API 602;ANSI B16.34
استاندارد ابعاد فلنج : ANSI B16.5
استاندارد فلنج تا فلنج : ANSI B16.10
استاندارد تست و بازرسی : API 598
متریال بدنه : A105,LF2,F5,F11,F22,F304,F304L,F316,F316L

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/CR13 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 3780000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 3780000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 3375000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 4320000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 5400000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 8640000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 10125000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 16200000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 9450000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 9450000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 8437500

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 10800000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 13500000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 21600000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 25312500

1397/9/18

2 اینچ

ریال 40500000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 15120000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 15120000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 13500000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 17280000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 21600000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 34560000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 40500000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 64800000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 27000000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 34560000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 43200000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 69120000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 81000000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 129600000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 35910000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 35910000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 32062500

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 41040000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 51300000

1397/9/18

1.4 1 اتینچ

ریال 82080000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 96187500

1397/9/18

2 اینچ

ریال 153900000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 26460000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 26460000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 23625000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 37800000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 60480000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 70875000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 113400000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 37125000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 59400000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 95040000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 111375000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 178200000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 7560000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 7560000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 6750000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 8640000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 10800000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 17280000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 20250000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 32400000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 71820000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 71820000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 64125000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 82080000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 102600000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 164160000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 192375000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 307800000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر خودکار پیستونی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED LIFT CHECK VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 37125000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 59400000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 95040000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 111375000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 178200000

1397/9/18