پارس سازه انرژی البرز

شیر کشویی کربن استیل کلاس 300Lb

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269254-1x.jpg
@titleبرند

1445741 GDV -

نوع

گوه ای -

استاندارد

ASME (آمریکا) -

ASME

300 - -

اتصال

لب جوش -

نوع گُوِه

flexible -

استاندارد ساخت

API 600/API 6D -

فاصله فلنج تا فلنج

ASME B16.10 -

استاندارد تست

API 598/API 6D -

نوع اتصال بونت به بدنه

رزوه ای(عملکرد) -

نوع حرکت شافت

OS and Y -توضیحات:

شیر کشویی استیل طبق : ISO 10434
استاندارد ولوهای استیل : ASME B16.34
استاندارد فلنج انتهایی : ASME B16.5
استاندارد جوش لب به لب : ASME B16.25
طراحی به صورت فول پورت
درپوش پیچ شده : BB
در دو نوع مجرا بند چند تکه و صلب
دارای محور فورج شده T
دارای دسته شیر غیر بالارونده

قیمت شیر کشویی کربن استیل فلنجدار فولادی کلاس 300 داخل F6
GATE VALVE FLG A216 WCB CR13/F6 #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 28289999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 33810000

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 44850000

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 65549999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 96599999

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 124199999

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 182850000

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 272550000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 431249999

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 586500000

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 690000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 827999999

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 965999999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 1000499999

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GATE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 70724999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 84525000

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 112125000

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 163874999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 241499999

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 310499999

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 457125000

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 681375000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 1078124999

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 1466250000

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 1725000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 2069999999

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 2414999999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 2501249999

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 113159999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 135240000

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 179400000

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 262199999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 386399999

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 496799999

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 731400000

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 1090200000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 1724999999

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 2346000000

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 2760000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 3311999999

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 3863999999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 4001999999

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 226319999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 270480000

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 358800000

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 524399999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 772799999

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 993599999

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 1462800000

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 2180400000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 3449999999

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 4692000000

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 5520000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 6623999999

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 7727999999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 8003999999

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 268754999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 321195000

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 426075000

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 622724999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 917699999

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 1179899999

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 1737075000

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 2589225000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 4096874999

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 5571750000

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 6555000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 7865999999

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 9176999999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 9504749999

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 99014999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 118335000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 156975000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 229424999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 338099999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 434699999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 639975000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 953925000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 1509374999

1397/9/18

14 اینچ

ریال 2052750000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 2415000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 2897999999

1397/9/18

20 اینچ

ریال 3380999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 3501749999

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #300 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 155594999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 185955000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 246675000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 360524999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 531299999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 683099999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1005675000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1499025000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 2371874999

1397/9/18

14 اینچ

ریال 3225750000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 3795000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 4553999999

1397/9/18

20 اینچ

ریال 5312999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 5502749999

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 56579999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 67620000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 89700000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 131099999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 193199999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 248399999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 365700000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 545100000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 862499999

1397/9/18

14 اینچ

ریال 1173000000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 1380000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 1655999999

1397/9/18

20 اینچ

ریال 1931999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 2000999999

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 537509999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 642390000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 852150000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 1245449999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 1835399999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 2359799999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 3474150000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 5178450000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 8193749999

1397/9/18

14 اینچ

ریال 11143500000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 13110000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 15731999999

1397/9/18

20 اینچ

ریال 18353999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 19009499999

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 311189999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 371910000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 493350000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 721049999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 1062599999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1366199999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 2011350000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 2998050000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 4743749999

1397/9/18

14 اینچ

ریال 6451500000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 7590000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 9107999999

1397/9/18

20 اینچ

ریال 10625999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 11005499999

1397/9/18