پارس سازه انرژی البرز

شیر کشویی کربن استیل کلاس 150Lb

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

1269240-1x.jpg
@titleبرند شیر کشویی

GDV -

نوع شیر کشویی

گوه ای - گوه ای -

استاندارد

ASME (آمریکا) -

ASME (آمریکا)

150 -

نوع اتصال

لب جوش -

نوع گُوِه

انعطاف پذیر -

استاندارد ساخت

API 600/API 6D -

فاصله فلنج تا فلنج

ASME B16.10 -

استاندارد تست

API 598/API 6D -

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی -

نوع حرکت شافت

OS and Y -توضیحات:

شیر دروازه ای استیل طبق : ISO 10434
استاندارد شیر استیل : ASME B16.34
استاندارد فلنج انتهایی : ASME B16.5
استاندارد جوش لب به لب : ASME B16.25
استاندارد تست و بازرسی : API 598/API 6D
طراحی به صورت فول پورت
درپوش پیچ شده : BB
در دو نوع مجرا بند چند تکه و صلب
دارای محور (stem) فورج شده
دارای دسته شیر غیر بالارونده

قیمت شیر کشویی کربن استیل فلنجدار فولادی کلاس 150 داخل F6
GATE VALVE FLG A216 WCB CR13/F6 #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 24839999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 31049999

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 37605000

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 55199999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 69000000

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 99014999

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 123854999

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 175950000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 257714999

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 482999999

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 552000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 655500000

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 879749999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 1311000000

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GATE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 62099999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 77624999

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 94012500

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 137999999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 172500000

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 247537499

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 309637499

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 439875000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 644287499

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 1207499999

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 1380000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 1638750000

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 2199374999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 3277500000

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدارالو استیلA352 کلاس 150 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A352/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 99359999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 124199999

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 150420000

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 220799999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 276000000

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 396059999

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 495419999

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 703800000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 1030859999

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 1931999999

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 2208000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 2622000000

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 3518999999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 5244000000

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار الو استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 198719999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 248399999

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 300840000

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 441599999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 552000000

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 792119999

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 990839999

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 1407600000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 2061719999

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 3863999999

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 4416000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 5244000000

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 7037999999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 10488000000

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ,2"اینچ

ریال 235979999

1397/9/18

1.2 2 اینچ,2.1/2"اینچ

ریال 294974999

1397/9/18

3 اینچ,3"اینچ

ریال 357247500

1397/9/18

4 اینچ,4"اینچ

ریال 524399999

1397/9/18

5 اینچ,5"اینچ

ریال 655500000

1397/9/18

6 اینچ,6"اینچ

ریال 940642499

1397/9/18

8 اینچ,8"اینچ

ریال 1176622499

1397/9/18

10 اینچ,10"اینچ

ریال 1671525000

1397/9/18

12 اینچ,12"اینچ

ریال 2448292499

1397/9/18

14 اینچ,14"اینچ

ریال 4588499999

1397/9/18

16 اینچ,16"اینچ

ریال 5244000000

1397/9/18

18 اینچ,18"اینچ

ریال 6227250000

1397/9/18

20 اینچ,20"اینچ

ریال 8357624999

1397/9/18

24 اینچ,24"اینچ

ریال 12454500000

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 86939999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 108674999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 131617500

1397/9/18

4 اینچ

ریال 193199999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 241500000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 346552499

1397/9/18

8 اینچ

ریال 433492499

1397/9/18

10 اینچ

ریال 615825000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 902002499

1397/9/18

14 اینچ

ریال 1690499999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 1932000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 2294250000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 3079124999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 4588500000

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GATE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 136619999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 170774999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 206827500

1397/9/18

4 اینچ

ریال 303599999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 379500000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 544582499

1397/9/18

8 اینچ

ریال 681202499

1397/9/18

10 اینچ

ریال 967725000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 1417432499

1397/9/18

14 اینچ

ریال 2656499999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 3036000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 3605250000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 4838624999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 7210500000

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GATE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 49679999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 62099999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 75210000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 110399999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 138000000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 198029999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 247709999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 351900000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 515429999

1397/9/18

14 اینچ

ریال 965999999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 1104000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 1311000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 1759499999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 2622000000

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 471959999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 589949999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 714495000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 1048799999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 1311000000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1881284999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 2353244999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 3343050000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 4896584999

1397/9/18

14 اینچ

ریال 9176999999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 10488000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 12454500000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 16715249999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 24909000000

1397/9/18

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر کشویی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GATE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 273239999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 341549999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 413655000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 607199999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 759000000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1089164999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1362404999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1935450000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 2834864999

1397/9/18

14 اینچ

ریال 5312999999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 6072000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 7210500000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 9677249999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 14421000000

1397/9/18