پارس سازه انرژی البرز

شیر کشویی فلنج دار کلاس 300 (flange gate valve)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

103670045856631001B.jpg
@title

برند

GDV -

ASME

300 -

اتصال

فلنجی -

استاندارد ساخت

API 602; ANSI B16.34 -

فاصله فلنج تا فلنج

ANSI B16.10 -

استاندارد تست

API 598 -

نوع حرکت شافت

OS and Y -توضیحات:

ساختار شیر : B.B & E.B; OS & Y
جنس گسکت : استنلس استیل و گرافیت
استاندارد ابعاد فلج : ANSI B16.5
متریال بدنه : A105,LF2,F5,F11,F22,F304,F304L,F316,F316L

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6
FORGED GATE VALVE #300 A105/CR13 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ,1/4"اینچ

ریال 4726000

1398/2/4

3.8 اینچ,3/8"اینچ

ریال 4726000

1398/2/4

1.2 اینچ,1/2"اینچ

ریال 4726000

1398/2/4

3.4 اینچ,3/4"اینچ

ریال 5671000

1398/2/4

1 اینچ,1"اینچ

ریال 8101000

1398/2/4

1.4 1 اینچ,1.1/4"اینچ

ریال 10801000

1398/2/4

1.2 1 اینچ,1.1/2"اینچ

ریال 13771000

1398/2/4

2 اینچ,2"اینچ

ریال 21251000

1398/4/2

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A105/TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ,1/4"اینچ

ریال 11813500

1398/2/4

3.8 اینچ,3/8"اینچ

ریال 11813500

1398/2/4

1.2 اینچ,1/2"اینچ

ریال 11813500

1398/2/4

3.4 اینچ,3/4"اینچ

ریال 14176000

1398/2/4

1 اینچ,1"اینچ

ریال 20251000

1398/2/4

1.4 1 اینچ,1.1/4"اینچ

ریال 27001000

1398/2/4

1.2 1 اینچ,1.1/2"اینچ

ریال 34426000

1398/2/4

2 اینچ,2"اینچ

ریال 50626000

1398/2/4

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ,1/4"اینچ

ریال 18901000

1398/2/4

3.8 اینچ,3/8"اینچ

ریال 18901000

1398/2/4

1.2 اینچ,1/2"اینچ

ریال 18901000

1398/2/4

3.4 اینچ,3/4"اینچ

ریال 22681000

1398/2/4

1 اینچ,1"اینچ

ریال 32401000

1398/2/4

1.4 1 اینچ,1.1/4"اینچ

ریال 43201000

1398/2/4

1.2 1 اینچ,1.1/2"اینچ

ریال 55081000

1398/2/4

2 اینچ,2"اینچ

ریال 81001000

1398/2/4

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ,1/4"اینچ

ریال 37801000

1398/2/4

3.8 اینچ,3/8"اینچ

ریال 37801000

1398/2/4

1.2 اینچ,1/2"اینچ

ریال 37801000

1398/2/4

3.4 اینچ,3/4"اینچ

ریال 45361000

1398/2/4

1 اینچ,1"اینچ

ریال 64801000

1398/2/4

1.4 1 اینچ,1.1/4"اینچ

ریال 86401000

1398/2/4

1.2 1 اینچ,1.1/2"اینچ

ریال 110161000

1398/2/4

2 اینچ,2"اینچ

ریال 162001000

1398/2/4

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ,1/4"اینچ

ریال 44888500

1398/2/4

3.8 اینچ,3/8"اینچ

ریال 44888500

1398/2/4

1.2 اینچ,1/2"اینچ

ریال 44888500

1398/2/4

3.4 اینچ,3/4"اینچ

ریال 53866000

1398/2/4

1 اینچ,1"اینچ

ریال 76951000

1398/2/4

1.4 1 اینچ,1.1/4"اینچ

ریال 102601000

1398/2/4

1.2 1 اینچ,1.1/2"اینچ

ریال 130816000

1398/2/4

2 اینچ,2"اینچ

ریال 192376000

1398/2/4

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 33076000

1398/2/4

3.8 اینچ

ریال 33076000

1398/2/4

1.2 اینچ

ریال 33076000

1398/2/4

3.4 اینچ

ریال 39691000

1398/2/4

1 اینچ

ریال 56701000

1398/2/4

1.4 1 اینچ

ریال 75601000

1398/2/4

1.2 1 اینچ

ریال 96391000

1398/2/4

2 اینچ

ریال 141751000

1398/2/4

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر کشویی فورج الو استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GATE VALVE #300 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 51976000

1398/2/4

3.8 اینچ

ریال 51976000

1398/2/4

1.2 اینچ

ریال 51976000

1398/2/4

3.4 اینچ

ریال 62371000

1398/2/4

1 اینچ

ریال 89101000

1398/2/4

1.4 1 اینچ

ریال 118801000

1398/2/4

1.2 1 اینچ

ریال 151471000

1398/2/4

2 اینچ

ریال 222751000

1398/2/4

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GATE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GATE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GATE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GATE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GATE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GATE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GATE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GATE VALVE #300 A105/ TRIM F6 + STLT API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 9451000

1398/2/4

3.8 اینچ

ریال 9451000

1398/2/4

1.2 اینچ

ریال 9451000

1398/2/4

3.4 اینچ

ریال 11341000

1398/2/4

1 اینچ

ریال 16201000

1398/2/4

1.4 1 اینچ

ریال 21601000

1398/2/4

1.2 1 اینچ

ریال 27541000

1398/2/4

2 اینچ

ریال 40501000

1398/2/4

قیمت شیر کشویی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج مونل کلاس 300 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET & MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 89776000

1398/2/4

3.8 اینچ

ریال 89776000

1398/2/4

1.2 اینچ

ریال 89776000

1398/2/4

3.4 اینچ

ریال 107731000

1398/2/4

1 اینچ

ریال 153901000

1398/2/4

1.4 1 اینچ

ریال 205201000

1398/2/4

1.2 1 اینچ

ریال 261631000

1398/2/4

2 اینچ

ریال 384751000

1398/2/4

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 400
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 401
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 402
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 403
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 404
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 405
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 406
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر کشویی فورج فولادی کلاس 300 داخل مونل 407
FORGED GATE VALVE #300 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 51976000

1398/2/4

3.8 اینچ

ریال 51976000

1398/2/4

1.2 اینچ

ریال 51976000

1398/2/4

3.4 اینچ

ریال 62371000

1398/2/4

1 اینچ

ریال 89101000

1398/2/4

1.4 1 اینچ

ریال 118801000

1398/2/4

1.2 1 اینچ

ریال 151471000

1398/2/4

2 اینچ

ریال 222751000

1398/2/4