پارس سازه انرژی البرز

شیر سوزنی فلنج دار کلاس 150 (flange globe valve)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269048-1x.jpg
@title

برند

1445741 GDV -

اتصال

فلنجی -توضیحات:

ساختار : B.B & W.B;OS & Y
جنس گسکت : استنلس استیل و گرافیت
سیت یکپارچه
استاندارد طراحی و ساخت : API 602&ANSI B16.34
استاندارد ابعاد فلنج : ANSI B16.5
استاندارد فلنج تا فلنج : ANSI B16.10
استاندارد تست و بازرسی : API 598
متریال بدنه : A105,LF2,F5,F11,F22,F304,F304L,F316,F316L

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/CR13 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 3780000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 3780000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 3780000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 4860000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 6480000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 9720000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 11880000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 17550000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 9450000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 9450000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 9450000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 12150000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 16200000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 24300000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 29700000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 43875000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A351/BODY & BONNET LF2 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 15120000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 15120000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 15120000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 19440000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 25920000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 38880000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 47520000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 70200000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F11 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F11 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 30240000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 38880000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 51840000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 77760000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 95040000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 140400000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه F22 داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET F22 TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 35910000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 35910000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 35910000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 46170000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 61560000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 92340000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 112860000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 166725000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 304
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 305
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 306
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 307
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 308
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 309
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 310
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 311
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 304L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 26460000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 26460000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 26460000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 34020000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 45360000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 68040000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 83160000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 122850000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

قیمت شیر سوزنی فورج الو استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
FORGED GLOBE VALVE #150 A182/BODY & BONNET & TRIM S.S 316L API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 53460000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 71280000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 106920000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 130680000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 193050000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
FORGED GLOBE VALVE #150 A105/ TRIM F6 + STLT API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 7560000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 7560000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 7560000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 9720000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 12960000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 19440000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 23760000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 35100000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج مونل کلاس 150 بدنه و داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET & MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 71820000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 71820000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 71820000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 92340000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 123120000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 184680000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 225720000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 333450000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

قیمت شیر سوزنی فورج فولادی کلاس 150 داخل مونل 400
FORGED GLOBE VALVE #150 /BODY & BONET A105 /TRIM MONET 400 API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 41580000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 53460000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 71280000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 106920000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 130680000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 193050000

1397/9/18