پارس سازه انرژی البرز

شیر پروانه ای Metal-seal مدل D343H

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1270080-1x.jpg
@titleمدل

D343H -

برند

1445741 GDV -توضیحات:

استاندارد طراحی : GB/T 12238
استاندارد فلنج تا فلنج : GB/T 12221
استاندارد فلنج انتهایی : JB/T 78 , JB/T 79
استاندارد تست و بازرسی : GB/T 13927