پارس سازه انرژی البرز

شیر پروانه ای فلنج دار Teflon-lining

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

1270405-1x.jpg
@title
برند شیر پروانه ای

GDV -

نوع شیر پروانه ای

فلنج دار -توضیحات:

استاندارد طراحی : GB/T 12238
استاندارد فلنج تا فلنج : GB/T 12221
استاندارد فلنج انتهایی : JB/T 78 , JB/T 79
استاندارد تست و بازرسی : GB/T 13927