پارس سازه انرژی البرز

شیر دیافراگمی Teflon-lining (Wafer)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1270398-1x.jpg
@title @title


برند

1445741 GDV -

جنس بدنه

کربن استیل -توضیحات:

استاندارد طراحی : GB/T 12238
استاندارد فلنج تا فلنج : GB/T 12221
استاندارد فلنج انتهایی : JB/T 78 , JB/T 79
استاندارد تست و بازرسی : GB/T 13927