پارس سازه انرژی البرز

شیر دریچه خودکار (Swing check valve)

در پایپینگ، راه¬های زیادی برای ایجاد جریان یکطرفه میباشد که یکی از راه¬ها استفاده از نیروی جاذبه میباشد و در خطوط جریان، استفاده از شیر جک ولو نیز مورد استفاده است.

ابتدایی¬ترین نوع جک ولو که برای مثال استفاده میشود، داشتن نوعی شیر گیت ولو است که اجازه ورود به سیال داده می¬شود اما اجازه جریان معکوس (برگشت جریان) داده نمیشود.

شیرهای Swing check valve با داشتن این قابلیت و گسترده¬ترین موارد مصرف، از انواع بارز در این نوع شیرها میباشند. این نوع شیر از لحاظ ظاهری شباهت به شیرهای دیسکی دارد اما فاقد steam یا مکانیزی است که گشتاور را از دسته به دیسک انتقال دهد.

در این حالت، دیسک توسط یک بازوی شناور که با یک مهره به آن وصل گردیده به بدنه اتصال پیدا میکند. این بازو بر روی نقطه اتکای خود دوران میکند و جریان، باعث باز و بسته شدن شیر میگردد. گاهی اوقات وزنه و یا فنر در خارج از شیر قرار می دهیم که باعث اصطکاک انرژی گردد. این فنر و یا وزنه مکمل به¬عنوان یک نیروی کمکی جهت بسته شدن و همچنین در جهت نیروی معکوس و ضربه¬گیری (در هنگام اتصال seat به بدنه) استفاده میشود که فنر و وزنه نیاز به packing میباشد.

به این نوع شیرها اصطلاحا outside lever design گویند و برای سایزهای 6 اینچ و بالاتر استفاده میشود.