پارس سازه انرژی البرز

شیر توپی NPT کلاس 150-800

نوع

دو تکه (پارامتر شمارش)- سه تکه-

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269231-1x.jpg
@title


برند

1445741 GDV -

نوع

دو تکه (پارامتر شمارش) - سه تکه -

اتصال

رزوه ای(عملکرد) -توضیحات:

ردیوس یا فول پورت
ساختار : فلوتینگ بال
گسکت PTFE
ساکت ولد
متریال آب بندی : بر اساس درخواست مشتری
متریال بدنه : A105,LF2,F304,F316,F304L,F316 etc
استاندارد رزوه : بر اساس درخواست مشتری
استاندارد ساکت ولد : بر اساس درخواست مشتری
استاندارد تست و بازرسی : API 598
استاندارد طراحی و ساخت : API608,API6D

قیمت شیر توپی کلاس 800 فولادی بدنهA105 تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trimSS316 bonet 105 800# API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 4536000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 4536000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 4212000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 4536000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 5809320

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 7776000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 9396000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 14904000

1397/9/18

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه LF2 تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trimSS316 bonet 105 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه LF2 تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALV A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه LF2 تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALV A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه LF2 تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALV A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه LF2 تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALV A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه LF2 تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALV A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه LF2 تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALV A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه LF2 تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALV A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 9072000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 9072000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 8424000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 9072000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 11618640

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 15552000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 18792000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 29808000

1397/9/18

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F11تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F11تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F11تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F11تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F11تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F11تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F11تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F11تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 15876000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 15876000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 14742000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 15876000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 20332620

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 27216000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 32886000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 52164000

1397/9/18

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F22تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F22تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F22تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F22تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F22تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F22تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F22تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 الوی استیل بدنه F22تریم SS316L ساکت یا دنده
BALL VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 27216000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 27216000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 25272000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 27216000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 34855920

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 46656000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 56376000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 89424000

1397/9/18

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS304L کلاس 800
BALL VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS304L کلاس 800
BALL VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS304L کلاس 800
BALL VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS304L کلاس 800
BALL VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS304L کلاس 800
BALL VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS304L کلاس 800
BALL VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS304L کلاس 800
BALL VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS304L کلاس 800
BALL VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 8164800

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 8164800

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 7581600

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 8164800

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 10456776

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 13996800

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 16912800

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 26827200

1397/9/18

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS316L کلاس 800
BALL VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS316L کلاس 800
BALL VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS316L کلاس 800
BALL VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS316L کلاس 800
BALL VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS316L کلاس 800
BALL VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS316L کلاس 800
BALL VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS316L کلاس 800
BALL VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 استنلس استیل بدنه و بال SS316L کلاس 800
BALL VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 9072000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 9072000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 8424000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 9072000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 11618640

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 15552000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 18792000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 29808000

1397/9/18

قیمت شیر توپی کلاس 800 فولادی بدنهA105 تریم SS316L+STLITE ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trim316L+STLT bonet 105 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 فولادی بدنهA105 تریم SS316L+STLITE ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trim316L+STLT bonet 105 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 فولادی بدنهA105 تریم SS316L+STLITE ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trim316L+STLT bonet 105 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 فولادی بدنهA105 تریم SS316L+STLITE ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trim316L+STLT bonet 105 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 فولادی بدنهA105 تریم SS316L+STLITE ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trim316L+STLT bonet 105 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 فولادی بدنهA105 تریم SS316L+STLITE ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trim316L+STLT bonet 105 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 فولادی بدنهA105 تریم SS316L+STLITE ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trim316L+STLT bonet 105 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 فولادی بدنهA105 تریم SS316L+STLITE ساکت یا دنده
BALL VALVE Body A105 trim316L+STLT bonet 105 800# API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 13608000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 13608000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 12636000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 13608000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 17427960

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 23328000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 28188000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 44712000

1397/9/18

قیمت شیر توپی کلاس 800 بدنه و بال مونل کلاس 800
BALL VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 بدنه و بال مونل کلاس 800
BALL VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 بدنه و بال مونل کلاس 800
BALL VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 بدنه و بال مونل کلاس 800
BALL VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 بدنه و بال مونل کلاس 800
BALL VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 بدنه و بال مونل کلاس 800
BALL VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 بدنه و بال مونل کلاس 800
BALL VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# API 602

قیمت شیر توپی کلاس 800 بدنه و بال مونل کلاس 800
BALL VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 81648000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 81648000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 75816000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 81648000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 104567760

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 139968000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 169128000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 268272000

1397/9/18