پارس سازه انرژی البرز

شیر توپی GDV فولادی

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269594-1x.jpg
@title


طراحی و ساخت بال ولوها طبق استاندارد ANSI B16.34 (استاندارد دولتی آمریکا) و استاندارد API 6D (استاندارد موسسه نفت آمریکا) انجام میگیرد.
این شیرها دارای حداقل مقاومت جریان هستند . این شیرهای با چرخش 90 درجه کاملا باز و بسته می شود .متریال سیت (seat) این نوع بال ولوها تفلون یا R تفلون بوده که از مزایای آن می توان به ایجاد اصطکاک کم در آب بندی و راحتی در باز و بسته کردن شیر را نام برد.


مدل

(Floting) -

برند

1445741 GDV -

جنس بدنه

کربن استیل -توضیحات:

استاندارد طراحی و ساخت : GB 12237-89,API608,API6D,SB5351
استاندارد فلنج تا فلنج : GB 12221-89,ANSIB16.10,API6D
استاندارد ابعاد فلنج انتهایی طبق : JB79-94.ANSI 16.5
استاندارد تست و کنترل طبق : API STD,598 API598,API6D,GB/T9092

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316
BALL VALVE FLG A216 WCB PTFE&SS #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 17940000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 26909999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 29669999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 46230000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 69000000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 101774999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 206309999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 382260000

1397/9/18

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 71760000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 107639999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 118679999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 184920000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 276000000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 407099999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 825239999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1529040000

1397/9/18

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 143520000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 215279999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 237359999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 369840000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 552000000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 814199999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1650479999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 3058080000

1397/9/18

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 150 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 170430000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 255644999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 281864999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 439185000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 655500000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 966862499

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1959944999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 3631470000

1397/9/18

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 62790000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 94184999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 103844999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 161805000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 241500000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 356212499

1397/9/18

8 اینچ

ریال 722084999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1337910000

1397/9/18

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #150

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 150
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 98670000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 148004999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 163184999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 254265000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 379500000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 559762499

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1134704999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 2102430000

1397/9/18

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #150

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #150

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #150

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #150

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #150

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #150

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #150

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 150 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 35880000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 53819999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 59339999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 92460000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 138000000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 203549999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 412619999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 764520000

1397/9/18

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 150 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #150

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 150 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #150

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 150 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #150

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 150 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #150

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 150 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #150

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 150 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #150

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 150 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #150

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 150 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 340860000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 511289999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 563729999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 878370000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 1311000000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1933724999

1397/9/18

8 اینچ

ریال 3919889999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 7262940000

1397/9/18