پارس سازه انرژی البرز

شیر توپی زیر زمینی جوشی کلاس 150-300Lb (Full-welded Underground)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269885-1x.jpg
@title