پارس سازه انرژی البرز

شیر توپی دمای پایین (Low Temperature)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269902-1x.jpg
@title

بال ولوهای Low Temp عمدتا در تجهیزات شیمیایی اتیلن ، LNG و ... برای سیال های با دمای پایین مانند اتیلن اکسیژن مایع ، هیدروژن مایع کاربرد دارد.

1ـ ساختار این شیرها به گونه ای است که در برابر انبساط ناشی از تغییر دمای سیال مقاوم بوده و ساختار سیل در اثر تغییرات دمایی تغییر شکل نمی دهد . برای کار در شرایط زیر منفی 100 درجه باید بخش هایی از شیر خنک کاری شده و به این صورت که اجزا داخل باکس نیتروژن تا دمای منفی 196 درجه خنک شده . در این دما اجزا به مدت 1-2 ساعت ثابت نگه داشته می شود ، سپس اجزا را بیرون آورده و باید در دمای محیط قرار بگیرد . این فرآیند دو با تکرار می شود.

2ـ در این نوع ولوها بانت (درپوش) برای محافظت از عملکرد پکینگ به صورت گردان دار (long neck) ساخته می شود . به علاوه پکینگ باکس برای جلوگیری از اتلاف انرژی عایق کار می شود. طول گردنی (H نقشه را ببینید) به دمای عملیات و ضخامت عایق بستگی دارد . در این نوع شیرها برای افزایش قابلیت آبندی از گرش برای تشکیل لایه آب بند روغنی در مرکز پکینگ ها استفاده می شود .

3ـ برای کار در دمای منفی 46 تا منفی 196 باید روی متریال محور شیر عملیات آب کاری کروم یا نیترید کردن انجام شود . این فرآیند قابلیت آب بندی و سختی سطح محور شیر را افزایش میدهند .

4ـ فشار ساختار مخصوص به خود را دارد بدین صورت که سایل دما پایین به محض بخار شدن و انبساط سریع حجمی باعث افزایش فشار شده و وقتی فشار در حفره میانی (middle cavity) افزایش می یابد حفره میانی و قسمت داخلی شیر با هم در تماس قرار میگیرند یا یک سوپاپ اطمینان برای اطمینان از ایمن بودن شیر در قسمت داخل نصب می شود.

5ـ عملکرد گسکت هایی که در بال ولوهای Low Temp استفاده می شوند به شرایط و تغییرات دمایی بستگی دارد.

برند

1445741 GDV -توضیحات:

ساختار این شیرها به گونه ای است که در برابر انبساط ناشی از تغییر دمای سیال مقاوم بوده و ساختار سیل در اثر تغییرات دمایی تغییر شکل نمی دهد .
برای کار در شرایط زیر منفی 100 درجه باید بخش هایی از شیر خنک کاری شده و به این صورت که اجزا داخل باکس نیتروژن تا دمای منفی 196 درجه خنک شده . در این دما اجزا به مدت 1-2 ساعت ثابت نگه داشته می شود ، سپس اجزا را بیرون آورده و باید در دمای محیط قرار بگیرد . این فرآیند دو با تکرار می شود.
در این نوع ولوها بانت (درپوش) برای محافظت از عملکرد پکینگ به صورت گردان دار (long neck) ساخته می شود . به علاوه پکینگ باکس برای جلوگیری از اتلاف انرژی عایق کار می شود. طول گردنی (H نقشه را ببینید) به دمای عملیات و ضخامت عایق بستگی دارد .
در این نوع شیرها برای افزایش قابلیت آبندی از گرش برای تشکیل لایه آب بند روغنی در مرکز پکینگ ها استفاده می شود .
بال ولوهای Low Temp عمدتا در تجهیزات شیمیایی اتیلن ، LNG و ... برای سیال های با دمای پایین مانند اتیلن اکسیژن مایع ، هیدروژن مایع کاربرد دارد.
برای کار در دمای منفی 46 تا منفی 196 باید روی متریال محور شیر عملیات آب کاری کروم یا نیترید کردن انجام شود . این فرآیند قابلیت آب بندی و سختی سطح محور شیر را افزایش میدهند .
فشار ساختار مخصوص به خود را دارد بدین صورت که سایل دما پایین به محض بخار شدن و انبساط سریع حجمی باعث افزایش فشار شده و وقتی فشار در حفره میانی (middle cavity) افزایش می یابد حفره میانی و قسمت داخلی شیر با هم در تماس قرار میگیرند یا یک سوپاپ اطمینان برای اطمینان از ایمن بودن شیر در قسمت داخل نصب می شود.
عملکرد گسکت هایی که در بال ولوهای Low Temp استفاده می شوند به شرایط و تغییرات دمایی بستگی دارد.