پارس سازه انرژی البرز

شیر توپی استیل چکس خوار GB (PN1.6-25-0MPa)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269807-1x.jpg
@titleبرند

1445741 GDV -توضیحات:

استاندارد طراحی و ساخت : GB 12237-89
استاندارد فلنج تا فلنج : GB/T12221-89
استاندارد ابعاد فلنج انتهایی طبق : JB/T79-94
استاندارد کنترل و تست ولو طبق : GB13927-89