پارس سازه انرژی البرز

شیر توپی استیل چکس خوار با نصب محوری‎ (PN1.6-10.0MPa)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269623-1x.jpg
@title

برند

1445741 GDV -توضیحات:

طراحی و ساخت طبق استاندارد : GB/T12237
استاندارد فلنج تا فلنج : GB/T12221
استاندارد ابعاد فلنج انتهایی طبق : JB/T79.1-79.4 GB/T9113.1-9113.4
استاندارد کنترل و تست طبق : GB/T13927