پارس سازه انرژی البرز

شیر اسلاری نوع Manual (XHZ673X-0.6-XHZ673-1.0)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1270412-1x.jpg
@titleبرند

1445741 GDV -

محرک

پنوماتیکی -توضیحات:

ساختار این نوع شیرها شامل شیر ، اورینگ ، قفل ، محور ...... است که با هندویل پنوماتیکی کار میکند .
• استفاده از ساختار سینگل فولدر ، سایز کوچک و وزن پایین
• ساختار این ولوها به گونه است که از رسوب دی الکتریک جلوگیری می کند .
• در این نوع ولوها برای مقاوم سازی اورینگ ها از ABSTRACT استفاده می شود .
• در ضمن این نوع ولوها آب بندی کامل را تضمین میکند.