پارس سازه انرژی البرز

شیرهای توپی زمینی جوشی چدنی کلاس 150Lb-600Lb

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269617-1x.jpg
@titleبرند

1445741 GDV -توضیحات:

طراحی و ساخت بال ولوها طبق استاندارد ANSI B16.34 (استاندارد دولتی آمریکا) و استاندارد API 6D (استاندارد موسسه نفت آمریکا) انجام میگیرد.
این شیرها دارای حداقل مقاومت جریان هستند . این شیرهای با چرخش 90 درجه کاملا باز و بسته می شود .متریال سیت (seat) این نوع بال ولوها تفلون یا R تفلون بوده که از مزایای آن می توان به ایجاد اصطکاک کم در آب بندی و راحتی در باز و بسته کردن شیر را نام برد.

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316
BALL VALVE FLG A216 WCB PTFE&SS #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 21390000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 34155000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 41745000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 61064999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 84525000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 140070000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 240464999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 270000000

1397/9/18

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316
BALL VALVE FLG A350 LCC/LCB PTFE/SS #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 85560000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 136620000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 166980000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 244259999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 338100000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 560280000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 961859999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1080000000

1397/9/18

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC6 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC6 PTFE/SS #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 171120000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 273240000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 333960000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 488519999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 676200000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1120560000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1923719999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 2160000000

1397/9/18

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی الو استیل فلنجدار کلاس 300 بدنه WC9 بال 316
BALL VALVE FLG A217 WC9 PTFE/SS #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 203205000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 324472500

1397/9/18

3 اینچ

ریال 396577500

1397/9/18

4 اینچ

ریال 580117499

1397/9/18

5 اینچ

ریال 802987500

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1330665000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 2284417499

1397/9/18

10 اینچ

ریال 2565000000

1397/9/18

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 304 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3 PTFE/SS #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 74865000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 119542500

1397/9/18

3 اینچ

ریال 146107500

1397/9/18

4 اینچ

ریال 213727499

1397/9/18

5 اینچ

ریال 295837500

1397/9/18

6 اینچ

ریال 490245000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 841627499

1397/9/18

10 اینچ

ریال 945000000

1397/9/18

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #300

قیمت شیر توپی استنلس استیل 316 فلنجدار کلاس 300
BALL VALVE FLG A351 CF3M PTFE/SS #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 117645000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 187852500

1397/9/18

3 اینچ

ریال 229597500

1397/9/18

4 اینچ

ریال 335857499

1397/9/18

5 اینچ

ریال 464887500

1397/9/18

6 اینچ

ریال 770385000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1322557499

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1485000000

1397/9/18

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #300

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #300

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #300

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #300

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #300

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #300

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #300

قیمت شیر توپی کربن استیل فلنجدار کلاس 300 داخل 316 + داخل استلایتد
BALL VALVE FLG A216 WCB BALL 316 + STLT #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 42780000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 68310000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 83490000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 122129999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 169050000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 280140000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 480929999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 540000000

1397/9/18

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 300 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #300

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 300 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #300

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 300 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #300

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 300 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #300

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 300 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #300

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 300 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #300

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 300 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #300

قیمت شیر توپی مونل M35.1 کلاس 300 فلنجدار
BALL VALVE FLG M35.1 BALL MONEL 400 #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 406410000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 648945000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 793155000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 1160234999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 1605975000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 2661330000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 4568834999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 5130000000

1397/9/18