پارس سازه انرژی البرز

سوئیچ نیپل استنلس استیل دنده

کاتالوگ وجود ندارد

آلیاژ

A632 - A269 - A213 - A53 - A403 - A106 - A105 - A240 - A182 - A234 -

نوع سوئیچ نیپل

فشار قوی -

جنس

استنلس استیل -

نوع درز

درز دار -