پارس سازه انرژی البرز

سه راه A182 F304/304L استنلس استیل ساکت کلاس 3000

کاتالوگ وجود ندارد

3rahe304-sw.jpg
@title

آلیاژ

A182 -

جنس

فولاد زنگ نزن -

کلاس فلنج

3000 -قیمت سه راه A182 F304/304L کلاس 3000 ساکت
TEE A182 GR F304/304L #3000 SW

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.8 اینچ

ریال 1068000

1.4 اینچ

ریال 1068000

3.8 اینچ

ریال 1068000

1.2 اینچ

ریال 1188000

3.4 اینچ

ریال 1548000

1 اینچ

ریال 2424000

1.4 1 اینچ

ریال 3972000

1.2 1 اینچ

ریال 5628000

2 اینچ

ریال 9432000

1.2 2 اینچ

3 اینچ

4 اینچ