پارس سازه انرژی البرز

سه راه تبدیلی فولادی A105 ساکت استاندارد ASME B16-11 کلاس 3000

کاتالوگ وجود ندارد

3rahe-tab2.jpg
@title @title @title @title

آلیاژ

A105 -

نوع سه راه

فشار قوی -

جنس

کربن استیل -

استاندارد

ASME -قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED TEE A105 SW 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 618460

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 2700000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 3300000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 3850000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 6000000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 9000000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 12000000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 21000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 50000000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 100000000

1397/9/18

4 اینچ