پارس سازه انرژی البرز

اتصال گیرنده ساکولت فولادی A105 ساکت استاندارد ASME B16-11 کلاس 3000

کاتالوگ وجود ندارد

sakolet2.jpg
@title @title @title @title

آلیاژ

A105 -

نوع

فشار قوی(در صنعت ) -

جنس

کربن استیل -

استاندارد

ASME (آمریکا) -

کلاس فلنج

3000 -قیمت اتصال گیرنده (ساکولت) فولادی A105 ساکت کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 SW 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 2500000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 2500000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 2700000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 3000000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 3600000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 4800000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 6500000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 9000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 13500000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 19000000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 28000000

1397/9/18