پارس سازه انرژی البرز

زانو چپقی فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11 کلاس 3000

کاتالوگ وجود ندارد

zano-cho2.jpg
@title @title

آلیاژ

A105 -

استاندارد

ASME (آمریکا) -قیمت زانو چپقی فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
REDUCER ELBOW A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 595990

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 762910

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 981190

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 1664920

1397/9/18

1 اینچ

ریال 981190

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 1664920

1397/9/18

1.2 1 اینچ

2 اینچ

ریال 3091230

1397/9/18

1.2 2 اینچ

3 اینچ

4 اینچ