پارس سازه انرژی البرز

شیر بشقابی GDV (Series Plate Valve)


1ـ Sell تست و Seat تست برای شیرهای گیوتینی با سیال آب حاوی مواد نگهدارنده نفت سفید یا یا با ویزکوزیتی نزدیک به اب مشابه سیالهای دیگر بیشتر نمی باشد.

2ـ تست Seal برای شیرها بر اساس استاندارد GB/T13927-92D

3ـ تست Seal متریال بر اساس استاندارد DN میلیمتر مکعب بر ثانیه

4ـ استفاده از عملکرد الکترونیک ، هیدرولیک و پنوماتیک برای شیرهای گیوتینی در مورد Set آنها بر اساس باز و بسته کردن 3 بار می باشد.

5ـ شیرهای گیوتینی بر اساس استاندارد JB/T7748 در مورد تمیزی سطح جانبی چک می گردد.

6ـ عمر محصول بر اساس استاندارد JB/Z23 چک می گردد.


در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد