پارس سازه انرژی البرز

توپیچ رو پیچ فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11 کلاس 3000

کاتالوگ وجود ندارد

topich2.jpg
@title @title @title @title

آلیاژ

A105 -

استاندارد

ASME -قیمت توپیچ رو پیچ فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
,HEX BUSH A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 900000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 900000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 1100000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 1540000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 2190000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 3000000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 3550000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 5690000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 11070000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 17510000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 33650000

1397/9/18