پارس سازه انرژی البرز

تله بخار ترموستاتیکی

کاتالوگ وجود ندارد

pic221.jpg
@title

مکانیزم

ترموستاتیکی -

کشور سازنده

پرتغال -توضیحات:

تله بخار اجازه نمي دهد از آن بخار عبور کند اما آب عبور مي کند، محل نصب تله بخارها بعد از هر مرحله تبادل حرارت مانند بعد از مبدل، کنوکتور و نيز در پائين اغلب رايزرها و انتهاي لوله اصلي بخار مي باشد. وظيفه ي تله بخار، زدايش کندانسه، هوا و دي اکسيد کربن از سيستم لوله کشي به محض تجمع اين گازها با حداقل اتلاف بخار و ممانعت از خروج بخار است. تله های ترموستاتیکی یا حرارتی براساس اختلاف دمای بخار و کندانس عمل می کنند. بیشتر در مواردی که حجم تولید کندانس کم می باشد مورد استفاده قرار می گیرند. تله بخار ترموستاتیکی فشار متعادل به دلیل سایز کوچک آن ها برای استفاده در تجهیزات فرآیندی مانند کتل کوکرها، ضدعفونی کننده ها، تجهیزات شیمیایی و لباس شویی مناسب می باشند.