پارس سازه انرژی البرز

تله بخار ترمودینامیکی

کاتالوگ وجود ندارد

مکانیزم

ترمودینامیکی -

کشور

پرتغال -توضیحات:

تله های ترمودینامیکی تله هایی محکم با عملکردی ساده هستند. مبنای کار این تله ها سرعت بالای بخار و چگالی بیشتر آب می باشد. برای سیستم های فشار بالا مناسب هستند. زمانی که کندانس پر سرعت به مانعی برخورد می کند انرژی جنبشی آن به انرژی فشاری تبدیل شده و این افزایش فشار ناگهانی می تواند باعث تخریب مکانیسم عملکردی در تله های شناور و تله های ترموستاتیک فشار متعادل گردد. برای اجتناب از این پدیده باید از تله های قدرتمند مانند تله های ترمودینامیکی یا تله های سطل وارونه استفاده نمود.