پارس سازه انرژی البرز

ترمومتر

کاتالوگ وجود ندارد

مدل دماسنج

TB110 -

کشور سازنده

تایوان -توضیحات:

دماسنج دو فلزی در استفاده - سیستم های گرمایش صنعتی، دیگ های آب گرم و یا سیستم های قدرت.