پارس سازه انرژی البرز

استاد بلت A193 B7 مهره صنعتی A194 2H

کاتالوگ وجود ندارد

pic261.jpg
@title

نوع پیچ

از یك طرف رزوه شده -

استاندارد پیچ

DIN(آلمان) - ANSI -

کلاس استاندارد

6914-6915-6916-931-933-934-912-7989-125-555 -توضیحات:

استاد بولت ، انکر بولت، پیچ مهره ، و واشردراندازه هاي گوناگون (اینچ ومتریک) بدون محدودیت طول و براساس نقشه واستاندارد در انواع گریدها ارائه می نمايد. DIN : 6914-6915-6916-931-933-934-912-7989-125-555……. GDADE : 5.6-8.8-10.9-12.9… ASTM : A193-A-194-A307-A490-A320…. GRADE: B5-B6-B7-B8-B16-2H-2HM-4-7-8-L7