پارس سازه انرژی البرز

اتصالات لب جوش

این اتصالات در جهت تغییرات در جریان به وجود امده اند که بطور عمد شامل موارد زیر می باشند.

1- در جهت تغییر جهت جریان (ELBOW)

2- در جهت تقسیم جریان (TEE)

3- تبدیل سایز جریان (REDUCER)

از انجا که اتصالات لب جوش باید به لوله کناری ان جوش داده شود در نتیجه نوع شیب انتهای انها مطابق با نوع شیب لوله ها بصورت (BEVELD END ) باشد.

اتصالات لب جوش بر اساس وزن و ابعا استاندارد تولید می گردند ماکزیمم ضخامت انها SCH 160 و XXS می باشد. در طراحی خطوط جریان در سایزهای بزرگتر از 3 اینج از اتصالات لب جوش و برای اتصالات کوچکتر معمولا از اتصالات دنده و یا ساکت استفاده می شود.